Lions Quest kurser

hedder nu:  Holdning & Handling kursus


– et undervisningsmateriale til folkeskolen, dens lærere og elever


Lions Quest er i Danmark navnet på tre holdningsbearbejdende undervisningsprogrammer beregnet til folkeskolens indskolingsklasser, klasse- årgang 0 - 3, hvor materialet hedder "DIG OG MIG OG QVIK, og for 4.– 6. klasse med en overskrift "HVEM ER DU", mens "DU OG DE ANDRE" er for 7.– 9. klasse.

Quest betyder "søgen", og i Lions Quest programmet vil det kunne oversættes til "søgen efter livskvalitet". Dette konkretiseres i programmet gennem emner, som for eksempel: Forhold til kammerater og familie, Det at tage beslutninger og sætte sig mål for sit liv og Forebyggelse af narko- og alkoholmisbrug m.m.

I dag bruges materialet i 43 lande, og ca. 172.000 lærere er uddannet til at undervise i Lions Quest. Heraf har ca. 4000 danske lærere gennemgået materialet og anvender det i forskellig udstrækning i folkeskolens regi.

Lions  Brørup har de sidste 8 år uddannet i alt 19 lærere fra Vejen kommunes skoler.
Uddannelsen er finansieret gennem forskellige Lions-aktiviteter. 

Er du interesseret i at høre nærmere om Lions Quest`s lærermateriale eller at komme på et lærerkursus, så kontakt Lions Brørup og vi vil give dig en nærmere information eller se hjemmesiden på http://www.holdningoghandling.dk

Kontaktpersonen hos Lions Brørup er:

Peer H. Hansen Tlf. 3051 7509