Støt Lions Brørups aktiviteter:
Alle indbetalte beløb går UBESKÅRET til klubbens hjælpearbejde.

Indbetal venligst på:  Reg. Nr. 9421 konto nr. 5363141783.

Indbetalinger er fradragsberettigede hvis nedenstående regler følges.

Du kan højst trække 13.600 kroner fra, og de første 500 kroner af gaven regnes ikke med.
Der skal være ydet gaver for i alt mindst 500 kroner til den enkelte forening,
for at der kan foretages fradrag for gaven.
Det betyder, at du ikke får fradrag for fx gavebeløb, der er mindre end 500 kroner.

Det er en betingelse for at skattevæsenet anerkender en fradragsberettiget gave,
at gavemodtager (Lions Brørup) afgiver kvittering for modtagelse af gaven,
så det er derfor meget vigtigt, at vi får oplysning om:

1) Gavegiverens navn og adresse
2) Gavegiverens CPR/CVR nummer

Klubben indberetter årligt, via hovedkontoret, gaver til SKAT.

0 % til administration