Lions er en verdensomspændende organisation, hvor formålet er at hjælpe mennesker i nød –

at fremme mellemfolkelig forståelse – ungdomsudvikling samt kulturelt og humanitært arbejde.

 

 Lions  Brørup, har eksisteret siden 1998 og gennem vores aktiviteter forsøger vi at indsamle midler til brug for forskellige støtteprojekter i lokalsamfundet, men også støtteprojekter ude i verdens brændpunkter.

Vi synes, at det er vigtigt at hjælpe, hvor ingen offentlige instanser eller andre private organisationer går ind og hjælper. Selvfølgelig kan Lions Club ikke hjælpe alle vegne. Vi er som andre organisationer og sammenslutninger nød til at prioritere. Der er trods alt grænser for, hvor langt midlerne rækker.

 

Gennem de år Lions  Brørup har eksisteret, har vi fået en fantastisk opbakning fra både erhvervslivet og private i de gamle Brørup og Holsted kommuner. Erhvervsvirksomhederne og de handlende i Brørup og Holsted har bakket kraftigt op omkring Lions, når vi har behov for sponsorstøtte. Det er vi taknemmelige for. Dertil kommer, at borgerne i Brørup og Holsted har støttet vores aktiviteter, bl.a. når vi har solgt de første Samsø kartofler, sponsorcykelløb, salg af vafler, udgivelse af køreplan, tombola samt julelotteriet med videre.

Det er vi meget taknemmelige for.

 

Uden den opbakning, ville det ikke have været muligt for Lions, at hjælpe i det omfang, vi har gjort siden 1998. Det være sig at hjælpe, når katastrofer rammer i form af jordskælv og lignende.

 

Flere lokale støtteprojekter er blevet støttet i den tid vi har eksisteret, Brørup Biograf – Lille Viums Festival ”Ole” – køreposer til kørestolsbruger fra Fredenshjem – havemøbler til Lundtofte – Ladelund Rideskole – Ladelund Efterskole – ny storskærm til Åparken samt Regnbuens sportsarrangement for personer med psykiske lidelser. Dertil kommer at flere ældre, handicappede m.v. har nydt godt af et ophold i et af Lions sommerhuse i Henne og på Årø. Sommerhuse, der er beregnet for personer, der trænger til at komme lidt væk fra den daglige trummerum, og ikke for Lions medlemmer. Desuden har vi doneret midler til forskning i Demens og Alzheimers. Vi har støttet op omkring købet af hest til handicapridning, til en lokal handicaprytter. Vi har sponsoreret overskuddet fra cykelløb til foreningshuset.

 

Lions  Brørup siger tak til sponsorer og den øvrige befolkning i Holsted / Brørup området, for den støtte der har gjort vores arbejde muligt.
 
Lions aktiviteter

 

Lions julelotteri

Et af de nok mest populære arrangementer vi i Lions Clubben laver, er vort årlige julelotteri. Her er erhvervslivet med i form af mange flotte gevinster og befolkningen støtter enormt op, ved at købe i tusindvis af lodsedler.

 

Brørup ve’nat

I forbindelse med handelsstandens Brørup ve’nat arrangementer er vi med til at sætte stemning i gaden. Vi har hønsebingo – tombola og keglespil.

 

Foreningshuset ved Brøruphallerne

Lions Clubben har støttet foreningshuset med 65.000,- kr. Ved at arrangere et sponsorcykelløb i Nørregade i Brørup.

 

Lions Quest

Lions Quest er et tilbud til 1. – 10. klasse om et undervisningsmateriale, der skal være med til at gøre børn og unge mere selvbevidste, lære dem at sige nej, først og fremmest til narko, men også til alkohol. Forsøge at forebygge mobning i klasserne og i skolegården.

Til dato har LC-Brørup sendt 19 folkeskolelærere på Lions Quest kursus.

 

Lions kamp mod blindhed

Lions kampagne mod blindhed, Sight First 1 og 2, 1990-93 samt 2006-08 indsamlede ca. 1,2 milliarder kr. på verdensplan.

Pengene startede verdens største initiativ til bekæmpelse af børneblindhed i samarbejde med World Health Organisation ( WHO )

Sammenlagt, fra starten, er det med til at redde synet på 30 millioner mennesker, verden over, hovedsagelig i udviklingslandene.

 

Ungdomsuddannelsesrejselegater

Lions Brørup har støttet over 30 unge under uddannelse, der har været på studieophold i udlandet. Enten for at færdiggøre uddannelsen eller som led i uddannelsen, eller som en overbygning på en uddannelse.

Legaterne uddeles til unge med bopæl eller tilknytning til Brørup / Holsted området.

 

Vi kunne nøjes med at registrere, at det danske velfærdssamfund bruges som model af mange nye demokratier.

At Danmark har tradition for et højt socialt niveau og at det offentlige system er sådan indrettet, at nogen står parat, når alt andet slår fejl.

 

Men, når det er en kendsgerning,

at hverdagen i H.C. Andersens fødeland for nogle mennesker har meget lidt med eventyr at gøre: de ensomme, de ældre, gadebørnene, misbrugerne, familier i opbrud. – Er der fortsat brug for det frivillige, humanitære arbejde.

 

Også Lions.

 

Der er brug for Lions

For millioner af mennesker i verden repræsenterer Danmark eventyret.

Det er mennesker, for hvem læger og sundhedsvæsen, mad, rent drikkevand, tøj, bolig og uddannelse er noget uopnåeligt – og hvor borgerkrige og hungersnød er med til at fjerne et håb om overlevelse.

 

1,4 millioner Lions medlemmer over hele verden står parat med hjælpende hænder. I Danmark har den lokale Lions Club mange opgaver. Enten i lokalsamfundet eller i et af verdens brændpunkter.

Ofte i samarbejde med lions medlemmer på stedet.

Praktisk hjælp med garanti for, at pengene udnyttes optimalt.

I Danmark er vi knapt 7.000 medlemmer og måske er Klubarbejdet en overvejelse værd. Vi vil meget gerne have flere hænder til at hjælpe os.

 

Alt i Lions starter med og slutter med aktiviteter. Men det at samle penge ind og omgående give dem ud igen, er kun én side af Lions. Den anden er samværet. Klubmødet, hvor man klarer forretningerne – og hvor man, efter at arbejdet er gjort, mødes om et foredrag, en film, en debat, et virksomhedsbesøg eller inviterer mennesker inden døre, for at snakke aktuelle emner eller samfundsproblemer.      Måske en nøjere overvejelse værd !!!!!!!!

LIONS BRØRUP