Lions  Brørup

Anmodning om lån af feriebolig                           

Helst med blokbogstaver 

Navn

Adresse

Telefon nr.

 

Vi har ferieboliger på Årø og i Henne.

Du skal ikke prioritere. men du kan prioritere:

Ønske nr. 1 __________________________

Ønske nr. 2 __________________________

Frit valg, sæt X her ____________________

Er der kontaktpersoner herhjemme ?

Hvis ja : navn, adresse og tlf. nr

Er der brug for kørestol eller andre hjælpemidler: 

Har du brug for uddybende oplysninger, ring til: 

   Peer Højrup Hansen, Rahbæks Alle 17, 6650 Brørup - tlf. 3051 7509

Oplysninger om baggrunden for anmodningen, eks. helbredstilstand, alder og andet:

Er der hjælpere med ?

 JA  

NEJ

---------------------

Antal i alt:

_________________________                /            2016         ______________________________

                                                                                                                             underskrift

Sendes til:  Per Højrup Hansen, Rahbæks Alle 17, 6650 Brørup   phh1951@hotmail.com